PROIZVODNA HALA – JAKOVLJE

Izgradnja proizvodnog pogona i skladišnog prostora


Project characteristics:

  • BRP 10 160,00 m2


Facts:
Za vrijeme istražnog bušenja podzemna je voda registrirana na 1,5 m od površine terena. Zbog toga je bilo potrebno izvršiti zaštitu iskopa građevinske jame za sve objekte koji su veće dubine (prepumpna stanica oborinske odvodnje iz separatora).


Year of completion:
2011


Financial value:
70,3 mil. kn ili 9,25 mil. EUR

« Other projects