VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT – POREČ


Rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja turističkog kompleksa na otoku Sv. Nikola


Investor:
Valamar Riviera d.d., Poreč


Project characteristics:

  • 344 smještajne jedinice (31 000 m2) + kompletan okoliš (otok)


Facts:
Organizacija radova na otoku kroz jednu pristupnu točku (putnička luka) i to putem trajekta (prevezeno preko 50.000,00 m3 iskopa, betona, nasipa i ostalog materijala). Na hotelu Fortuna ojačanja nosive konstrukcije čeličnim ojačanjima izvedena su sa stotinjak tona čelika.


Year of completion:
2015


Financial value:
174 mil. kn ili 22,8 mil. EUR


« Other projects