TESAR

Opis posla:

Izvođenje građenja objekata visokogradnje – tesarski radovi (izrada i podupiranje oplate za armiranobetonske konstruktivne elemente)

Što očekujemo:

  • kvalificirani tesar
  • radno iskustvo na izvođenju traženih radova u građevinarstvu visokogradnje
  • samostalnost u radu, odgovornost, marljivost, usmjerenost timskom radu
  • poznavanje i pridržavanje mjera zaštite na radu
  • spremnost na pripomoć u drugim građevinskim poslovima
  • spremnost za rad na terenu

Prijavite se