Poslovni centar GTC Matrix, Objekti A i B – Zagreb

Opis projekta

Novi poslovni centar Matrix Office Park. A & B zgrada ukupne veličine 20.000 m2 dizajnirane su u skladu sa ‘zelenim‘ Leed Cold standardom, a energetska učinkovitost ocijenjena je razredom A+.


Investitor

GTC Matrix d.o.o.


Financijska vrijednost

190,7 mil. HRK / 25,4 mil. EUR