Ralu logistika – Rugvica, Dugo Selo

Opis projekta

Izgradnja Logističko distributivnog centra i pratećeg sadržaja – BRP 20 194,16 m2; NKP 15 395,60 m2
Uključivo Logističko-distributivni centar, servisna zgrada s radionicom i praonicom te spavaonicama i prostorom za boravak vozača, benzinska crpka, parkiralište za osobna i teretna vozila, reciklažno dvorište


Investitor

Ralu logistika d. o. o.


Financijska vrijednost

86 mil. HRK / 11,5 mil. EUR