Stambeno-komercijalni projekt Billa Ilica – Zagreb

Opis projekta

Stambeno poslovna građevina, 80 stambenih jedinica i dva poslovna prostora. Na etaži -2 garaža sa 100PGM, na etaži -1 garaža sa 64PGM. Na etaži -1 nalazi se ulazni prostor sa pokretnim trakama za trgovački prostor, sprinkler stanica, spremišta, garderobe i sanitarije trgovačkog prostora. U prizemlju nalazi se trgovački prostor, na 1. katu ugostiteljski prostor i stanovi. Na 2 – 8 kata nalaze se stanovi te horizontalna i vertikalna komunikacija. Nosiva konst. je armirano betonska, temeljenje na ploči d= 100cm. Za potrebe elektro opskrbe objekta na lokaciji izvedena je trafostanica.


Investitor

Projekt Ilica.o.o.


Financijska vrijednost

43,4 mil. HRK / 5,7 mil. EUR