Djelatnosti

U sklopu svojih djelatnosti, Kamgrad pruža najširi spektar građevinskih usluga za investitore poput gradnje uredskih, prodajnih, proizvodnih, skladišnih, turističkih, sakralnih i javnih objekata te izgradnje vjetroelektrana kao i stambenih i poslovnih jedinica za vlastitu prodaju i iznajmljivanje.

Kako bi svojim kupcima pružila potpunu sigurnost, tvrtka Kamgrad daje dvogodišnju garanciju na građevinu i deset godina garancije na konstrukciju, pokrov i hidroizolacije.

  • izvođenje visokogradnje (potpuna, samostalna izvedba stambenih i javnih građevina te gradnja i adaptacija (poslovnih) prostora)
  • izgradnja vjetroelektrana
  • prodaja stanova
  • iznajmljivanje nekretnina
  • stručni nadzor
  • rekonstrukcija građevina i adaptacija prostora
  • konstrukcijski inženjering
  • izvođenje završnih radova
  • održavanje nekretnina

Katalog