Društveno odgovorno poslovanje

Bez potpore i odobravanja zajednice u kojoj djeluje ne bi bilo ni današnjeg uspjeha tvrtke Kamgrad.
Briga za zaposlenike, procesi upravljanja razvojem, projektnim rješenjima, upotreba kvalitetnih materijala, načini izvođenja gradnje modernim oblikovanjem unutrašnjeg i vanjskog prostora te odnos prema kupcima i upravljanje okolišem u skladu sa svjetskim standardima sastavni su dio Kamgradove poslovne politike i kulture tvrtke. Upravo u tome leži ključ povjerenja naših kupaca koji su Kamgrad prepoznali kao tvrtku čije ime garantira kvalitetu, pouzdanost i vrhunsku izvedbu svakog projekta.

Donacije i sponzorstva

Kroz razne programe donacija i sponzorstava trudimo se graditi svijest o potrebi pomaganja zajednici u kojoj djelujemo i njezina unapređenja. Sredstva namijenjena za donacije usmjeravaju se prvenstveno za davanja koja se odnose na pomoć za liječenje, pomoć udrugama i društvima bolesnika, za bolesne pojedince, a posebno djecu koja boluju od teških bolesti.

Briga o mladim naraštajima

Svjesni smo da naša budućnost uvelike ovisi o novim naraštajima stručnog kadra. Stoga se Kamgrad sustavno brine o mladima kako kroz stipendiranje učenika i studenata, tako i na način da im kroz učeničku i studentsku praksu te dodjeljivanjem mentora prilikom prvog zaposlenja omogućava stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za njihov profesionalni razvoj.

Zaštita zdravlja i okoliša

Kamgrad pridaje veliku pažnju zaštiti zdravlja i sigurnosti svojih radnika. Posebna se pozornost posvećuje pravovremenoj i kontinuiranoj edukaciji i osposobljavanju radnika za rad na siguran način kako bi se rizici svakodnevnog poslovanja sveli na najmanju moguću razinu. Navedenom u prilog ide i izgrađen Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema zahtjevima norme ISO 45001:2018.

Svjestan činjenice da je održavanje čistog okoliša neprocjenjivo za čovječanstvo, Kamgrad je 2011. g u svoje procese implementirao sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001:2015. Odgovorno ponašanje svih zaposlenika pri izvođenju poslova s obzirom na očuvanje okoliša čini temelj za bolju budućnost njih samih, šire društvene zajednice i svih drugih zainteresiranih strana.