Osnivač i Nadzorni odbor

Osnivač:

Dragutin Kamenski

  • jedini član društva

Nadzorni odbor:

Milan Špiček

  • predsjednik nadzornog odbora

Marica Potnar

  • članica nadzornog odbora