Osnovni podaci

Kamgrad d. o. o. za graditeljstvo i trgovinu
Zagreb, Josipa Lončara 1H

OIB: 89931241548
MBS: 080176480
MB: 0385964

Temeljni kapital: 1.543.600,00 kn

Poslovne banke
Raiffeisenbank Austria d. d. HR5724840081100291663
Zagrebačka banka d. d. HR7723600001101416815
Privredna banka d. d. HR5123400091110289053
Partner banka d. d. HR8124080021100042405

Financijski dokumenti

pdf Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2012. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2011. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2010. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu