Politika sustava upravljanja

Djelatnost društva Kamgrad d.o.o. usmjerena je na pružanje cjelovite usluge vezane za razvoj, vođenje i realizaciju projekata građenja.

Visoki standardi kvalitete pružanja građevinskih usluga oduvijek su bili sastavni dio poslovne politike trgovačkog društva Kamgrad d.o.o.. Cilj nam je osigurati našim klijentima pružanje potpune usluge, od odluke o izvođenju radova do primopredaje objekata te osiguranja eventualnih naknadnih radova, sve po razumnim cijenama i u optimalnim rokovima.

Osnovnim pravilom ostvarenja dugoročnog i uspješnog poslovanja smatramo održavanje strateških odnosa između naših ključnih kupaca i dobavljača, te uvijek nastojimo zadovoljiti potrebe klijenata i pronaći najbolje poslovno rješenje za svaki konkretni slučaj uz potpuno poštivanje svih zakonskih i ugovornih obveza.

U cilju unapređenja i modernizacije poslovanja, podizanja razine sustava upravljanja, povećanja energetske djelotvornosti te osiguranja konkurentnosti, trgovačko društvo Kamgrad d.o.o. kontinuirano ulaže u implementaciju novih tehnologija i poslovnih procesa te se brine za edukaciju i osobno usavršavanje svakog djelatnika.

Spremnost za prevenciju onečišćenja okoliša, ozljeda i bolesti zaposlenika, sudjelovanje radnika, i tamo gdje postoje, predstavnika radnika, davanje prednosti energetski učinkovitim proizvodima i uslugama, poboljšavanje načina upravljanja energijom te rad na kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 temeljna su odrednica naše Politike sustava upravljanja.

Politika sustava upravljanja predstavlja okosnicu za postavljanje i ocjenjivanje ciljeva sustava upravljanja, pri čemu se posebna pozornost posvećuje uključivanju općih i pojedinačnih ciljeva kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, energetske učinkovitosti u procese poslovnog planiranja, sudjelovanje i savjetovanje radnika, ispunjavanje zakonskih i ostalih zahtjeva te opredjeljenje za eliminaciju opasnosti i smanjenje rizika i trajno poboljšavanje sustava.

Aktivno provođenje odrednica zadanih Politikom sustava upravljanja je obaveza svih zaposlenika i ostalih osoba koje rade pod nadzorom društva Kamgrad d.o.o.
Uprava Društva odgovorna je za nadgledanje provođenja ove Politike i periodičnu provjeru njezine primjerenosti.

Politiku sustava upravljanja svojim potpisom ovjerava odgovorna osoba Društva, postavljena je na oglasnim pločama na području djelovanja Društva, a svim zainteresiranim stranama dostupna je na internet stranici Društva.

U Zagrebu, 14.12.2019.
Član Uprave – direktor
Mirjana Igrec