AGROPROTEINKA


Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije.


Investitor:
Agroproteinka energija d.o.o., Sesvetski Kraljevec


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
Postrojenje za proizvodnju bioplina i električne energije sastoji se od: 1.Zgrade predtretmana - ab montažna konstrukcija sa dvostrešnim krovom- obrnuti krov, te fasadnim panelima, ukupne površine objekta 1278m2 (BRP) 2.Temelji digestora - temelji kružnog oblika ukupne površine 538,00 m2 (BRP) 3.Plato za digestorske ostatke sa objektom za dehidraciju ukupne površine 594,00 m2 (BRP) 4.Parkiralište i prometnice ukupne površine 3406,00 (BRP)


Zanimljivosti:
Izgradnjom bio plinskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije pokreće se proces zbrinjavanja biorazgradivog otpada, pomoć u rješavanju problema zbrinjavanja biorazgradivog otpada, utjecaj na smanjenje emisije


Godina završetka:
2016


Financijska vrijednost ugovora:
8.880.000,00 kn

« Other projects