PROIZVODNA HALA – JAKOVLJE

Izgradnja proizvodnog pogona i skladišnog prostora


Osnovne tehničke karakteristike projekta:

  • BRP 10 160,00 m2


Zanimljivosti:
Za vrijeme istražnog bušenja podzemna je voda registrirana na 1,5 m od površine terena. Zbog toga je bilo potrebno izvršiti zaštitu iskopa građevinske jame za sve objekte koji su veće dubine (prepumpna stanica oborinske odvodnje iz separatora).


Godina završetka:
2011


Financijska vrijednost ugovora:
70,3 mil. kn ili 9,25 mil. EUR

« Other projects