HOTEL MLINI – MLINI

Izgradnja Hotela Mlini, te adaptacija i rekonstrukcija Vile Jelić


Investitor:
Hoteli Dubrovačka Rivijera d.d., Mlini


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
Najkompliciraniji dio izgradnje objekta je bila zaštita građevinske jame i izmještanje bujičnog potoka, te izvedba pilota ispod zida na granici sa bujičnim kanalom.


Godina završetka:
2015


Financijska vrijednost ugovora:
49,9 mil. kn ili 6,6 mil. EUR


« Other projects