MERKUR OSIGURANJE

Rekonstrukcija – funkcionalna preinaka radi prenamjene poslovne građevine


Investitor:
GLOBAL d. o. o., Zagreb


Osnovne tehničke karakteristike projekta:

  • BRP 6831,00 m2
  • NKP 5414,62 m2


Godina završetka:
2012


Financijska vrijednost ugovora:
25 mil. kn ili 3,3 mil. EUR


« Other projects