PLAŽA CAVA I PRESIDENT


Uređenje plaže Valamar Dubrovnik President i plaže Kava.


Investitor:
Valamar Riviera d.d., Poreč


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
Izvođenje radova u podmorju - AB piloti kao nosači valobrana, izvedba AB valobrana i kamenometa radi umanjivanja utjecaja mora na obalni pojas. Ugrađeno cca 11.000m3 kamenog materijala veće granulacije. Izvedeno je 6 kom AB pilota - ukupno 156m3 betona i 26T armature.


Zanimljivosti:
Izvođenje radova u podmorju - AB piloti kao nosači valobrana, izvedba AB valobrana i kamenometa radi umanjivanja utjecaja mora na obalni pojas. Podmorski radovi izvođeni su sa plovne opreme. Rok izvođenja je 5 mjeseci.


Godina završetka:
2015


Financijska vrijednost ugovora:
7.844.337,32 kn

« Other projects