ŽATIKA – POREČ


Izgradnja višenamjenske Sportske dvorane


Investitor:
Parentium d.o.o., Poreč


Osnovne tehničke karakteristike projekta:

  • BRP 14.070,85 m2
  • NKP 6.428,70 m2
  • 4 etaže


Zanimljivosti:
Dvorana svojim smještajem naglašava ulaz u sportski kompleks koji se zaokružuje oko padine Žatika. Specifičnog je izgleda, fasada i pokrov stapaju se u jedinstvene plohe, nosiva konstrukcija krova čelične su rešetke raspona do 69 metara.  


Godina završetka:
2008


Financijska vrijednost ugovora:
107,8 mil. kn ili 14,3 mil. EUR


« Other projects