TAHOGRAF


Stambeni objekt


Investitor:
Tahograf d.o.o.


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
"Objekt se sastoji od dvije zgrade od kojih je prva smještena kao polugrađena uz istočni rub građ. čestice, dok je druga polugrađena uz zapadni rub građ. čestice. Uz ulaz u građ. česticu organizirana su dva parkirališna mjesta, a preko rampe na sjevernoj strani parcele dolazi se do garaže u podrumu sa jednim parkirališnim mjestom. Građevina je stambene namjene sa jednom stambenom jedinicom poluugrađenog načina katnosti: podrum, prizemlje i kat. Tlocrtne dimenzije zgrade su 12,85x14,55m, visina do vijenca trostrešnog kosog krova 7.83 i do sljemena 10,16m. ZGRADA 1 - BRUTO POVRŠINA: podrum: 67m2, prizemlje: 138,46m2, kat: 91,91m2. ZGRADA 2: BRUTO POVRŠINA: prizemlje: 156,74m2 i kat: 141,87m2."


Zanimljivosti:
Temeljenje je riješeno ab temeljnom pločom ispod cijelog tlocrta. Ploče su ab između etaža i krovne kose ab ploče iznad kata. Nosivi zidovi su u prizemlju i katu od blok opeke, ab vertikalna i horizontalna serklaža, a u podrumu armiranobetonski debljine 20cm. Krovna konstrukcija iznad kose ab ploče je drvena. Pregradni zidovi su od gipskartonskih ploča. Fasada je toplinski izolirana predviđena sa min. vunom i tankoslojnom žbukom. Svi vanjski otvori su alu- stolarija, ostakljeni izo- staklom. Unutarnji zidovi su fino žbukani i bojani, a podovi popločeni keramičkim pločicama i parketom.


Godina završetka:
2016


Financijska vrijednost ugovora:
5.593.951,15 kn

« Other projects