TC BJELOVAR


Izgradnja trgovačkog centra u Bjelovaru.


Investitor:
Printax Alfa d.o.o., Zagreb


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
Trgovački centar Bjelovar, ukupne BRP 4.503,21 m2, neto površine 4.374,59 m2. Objekt se sastoji od osam lokala i tri zajedničke prostorije. Vanjske površine objekta sadrže, prometne površine sa parkiralištima (asfalt), površine 5.429,94 m2, pješačke površine (opločnici), površine 561,80 m2, te zelene površine (trava), površine 1.402,50 m2.


Zanimljivosti:
Prvi trgovački centar u Bjelovaru. U sklopu građevine osim trgovačkih sadržaja na manjoj površini nalazi se i ugostiteljski prostor. Svaki lokal ima svoj ulaz s vanjske strane objekta, a sa stražnje strane komunikaciju za dobavu robe u lokal.


Godina završetka:
2015


Financijska vrijednost ugovora:
16.552.027,82 kn


« Other projects