VODOSPREMA ZABOK


Izgradnja dviju vodosprema između kojih je smještena zasunska komora. Nadgradnja vodospremnika uredskim prostorijama. Uređenje okoliša sa pristupnim putem i hortikulturom.


Investitor:
VODOTEHNIKA, ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA Unutar potpornih zidova debljine 80 cm, visine 8,5 i 13 m, konstruktivno dilatirane smještene su dvije vodospreme od ukupno 1500 m3 zapremnine, izvedene na temeljnoj ploči debljine 40 cm i AB zidova debljine 20 cm. Nadgradnja vodospremnika uredskim prostorijama izvedena je na AB konzolnoj ploči debljine 40 cm, napusta 9,5 m. Objekat je visine 13, 8,5 m i 5.1 m sa panoramskim dizalom. Objekt završava pokrovnim armirano betonskim ravnim i kosim pločama, ploče omeđene AB ogradnim zidovima, završno se uređuju kao krovne terase sa krovnim stepeništem.


Zanimljivosti:
ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA OBJEKTA od ukupno 320 t armaturnog čelika i 2670 m3 betona izvedena je u 5 mjeseci. Fasadni vidljivi betoni izvedeni sa planskim rasterom oplatnih ploča.


Godina završetka:
2016


Financijska vrijednost ugovora:
11.137.697,76 kn

« Other projects