ŽELJEZNIČKI PODVOŽNJAK, POTHODNIK I CRPNA STANICA U SLAVONSKOM BRODU


Izgradnja željezničkog podvožnjaka, 2 prometne trake, 2 kolnika sa pješačkim stazama, pothodnik, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge i crpna stanica u Slavonskom Brodu.


Investitor:
HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb


Osnovne tehničke karakteristike projekta:
Duljina zahvata 650 m sveukupno; podvožnjak - duljina 55 m, 2 prometna traka, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge i 2 kolnika sa pješačkim stazama; pothodnik - razvijena duljina 40 m, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge; crpna stanica dimenzija 4x5 m sa 3 podzemne etaže dubine 13m.


Zanimljivosti:
Objekti su građeni top-down tehnologijom gradnje sa izvedenom zaštitom građevne jame AB dijafragmama. Kut sjecišta podvožnjaka i željezničke pruge je zahtjevnih 47°. Prvi put u RH izvedeni su objekti u pružnom pojasu ovim tehnološkim postupkom.


Godina završetka:
2016


Financijska vrijednost ugovora:
13.500.000,00 kn


« Other projects