Pravila privatnosti

Društvo Kamgrad d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Lončara 1H, OIB: 89931241548 (dalje u tekstu: Kamgrad), poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Pravila privatnosti odnose se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka na internetskoj stranici www.kamgrad.hr.

Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovim Pravilima privatnosti te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održalo funkcionalnost internetskih stranica i omogućilo usluge koje korisnici traže, društvo Kamgrad na ovoj internetskoj lokaciji može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetske stranice www.kamgrad.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: Ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj, naziv, sjedište i adresa društva ukoliko se podaci odnose na pravne osobe.

Kamgrad ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste ih eksplicitno učinili dostupnima upisom osobnih podataka u za to predviđena polja, čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u za to dane svrhe (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Kamgrad prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica.

Kamgrad prikuplja podatke o klijentu i izvan ovog internetskog mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost klijenta i u svrhe navedene u tim obrascima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznao na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, Kamgrad obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetskih stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama za koje ste zainteresirani (poslovnu suradnju kao poslovni partner – podizvođač ili dobavljač, potencijalno zaposlenje i sl.). Kamgrad može koristiti navedene podatke kako bi vam pružio učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje internetske stranice uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu internetske stranice vašim osobnim sklonostima i interesima.

Kamgrad ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Kamgrad može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izvršenja ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora, obradu osobnih podataka i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa (primjerice ispunjenja Vaših zahtjeva koje nam upućujete kao klijenti, odgovaranja na Vaše upite i reklamacije, radi zaštite osoba i imovine i dr.), poštivanja zakonskih obveza i sl. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Ovime vas Kamgrad ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha njihove obrade, a nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.kamgrad.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti društvu na e-mail adresu  zastita.podataka@kamgrad.hr, adresu sjedišta društva ili na telefonski broj +385 (1) 3430 310.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).