Izgradnja Grand Hotela View – Otok Brač

Izgradnja Grand Hotela View na Otoku Braču
Opis projekta

Izgradnja Grand hotela View, kategorije 4 zvjezdice s 230 soba i suiteva. Hotel zauzima 5.500 kvadrata na 11.500 kvadrata zemljišta, imati će pet nadzemnih etaža i jednu podzemnu garažu za 80-ak vozila.


Investitor

GP sistemi d.o.o.