Izgradnja novog bloka KBC Rijeka

Izgradnja novog bloka KBC Rijeka
Opis projekta

Izgradnja novog bloka dječje bolnice, klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka te otvorenog višeetažnog parkirališta. Novi objekt na Sušaku imat će osam etaža, od toga dvije podzemne, a uključivat će prostor za klinike dječje bolničke zaštite, Kliniku za ginekologiju i porodništvo, tehnološko-gospodarski blok kao temelj za eventualne daljnje izgradnje na istoj lokaciji te višeetažno parkiralište. U nadzemnim etažama pored Klinike za pedijatriju i Klinike za ginekologiju i porodništvo bit će smješteni i svi bolnički laboratoriji objedinjeni za potrebe čitavog KBC-a.


Investitor

KBC Rijeka