Sportska dvorana Žatika – Poreč

Opis projekta

Izgradnja višenamjenske Sportske dvorane – BRP 14.070,85 m2, NKP 6.428,70 m2, ukupno 4 etaže
Dvorana svojim smještajem naglašava ulaz u sportski kompleks koji se zaokružuje oko padine Žatika. Specifičnog je izgleda, fasada i pokrov stapaju se u jedinstvene plohe, nosiva konstrukcija krova čelične su rešetke raspona do 69 metara.


Investitor

Parentium d.o.o.


Financijska vrijednost

107,8 mil. HRK / 14,3 mil. EUR