Stambeno-poslovna građevina Zapruđe – Zagreb

Opis projekta

Izgradnja stambeno-poslovne građevine – BRP 47 501,54 m2, NKP 36 216,55 m2, katnost: po + pr + 8, 519 stanova i deset poslovnih prostora, zajednička podzemna garaža
Stambeno-poslovna građevina izvodi se kao samostojeća građevina koncipirana nadzemno od pet lamela sa zajedničkom podzemnom garažom. Stropna podrumska etaža podijeljena je u četiri sektora zbog relativno velike površine kompleksa. Svaki od sektora izvodi se kao prednapregnuta monolitna armiranobetonska ploča. Lamele će imati razred energetske učinkovitosti B.


Investitor

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb


Financijska vrijednost

162 mil. HRK / 21,6 mil. EUR