TN Girandela u Rabcu – Albona, Bellevue, Agava, pool zone

Opis projekta

Projekt rekonstrukcije i izgradnje hotela Albona, Bellevue, Pool zone i Agave je dio projekta rekonstrukcije cjelokupnog Resorta TN Girandella u Rabcu.
Hotel ALBONA sastoji se od starog krila – Aneks A koji se rekonstruira i sadržava 112 smještajnih jedinica, javni dio sa recepcijom, restoranom i bazenom također je predmet rekonstrukcije. Novo krilo Aneks B sadrži 95 smještajnih jedinica i izvodi se kao novo gradnja nakon kompletnog rušenja starog krila. Ukupna brutto površina oko 15 000m2.
Hotel BELLEVUE je predmet rekonstrukcije sa dodatnim novim stubištem, liftom i bazenskim pristupom. Sastoji se od 111 smještajnih jedinica, 2 restorana, wine bar-a, te novih terasa u zelenilu. Ukupna brutto površina 9300,00m2.
POOL ZONE i Green Grill je novoizgrađeni bazenski kompleks hotela Bellevue koji se sastoji od velikog bazena sa Pool bar-om, te malih dječjih bazena sa Kids klubom i igralištem.
Hotel AGAVA je novoizgrađeni objekt na mjestu postojećeg istoimenog hotela, te sadrži 150 soba i Activity pool. U prvoj fazi izvodi se samo armiranobetonska konstrukcija.

Objekti se izvode kao djelomična rekonstrukcija, te djelomična novogradnja i nadogradnje. Tlo je stjenovito stoga je dio Pool zone iskopan uz miniranje. Hotel Bellevue trebao je imati manje zahvate, međutim zbog dotrajalosti objekta isti je doživio mnoge promjene i dodatne radove. Novi dio hotela Albona na spoju sa starim dijelom je ukopana konstrukcija za koju su se izvodili obložni zidovi u jednostranoj oplati kao zaštita staroj dijela.


Investitor

Valamar Riviera d.d.


Financijska vrijednost

134,5 mil. HRK / 17,9 mil. EUR