Turističko naselje Zaton – Zaton

Opis projekta

Izgradnja zamjenskih apartmanskih nizova – BRP 10 630,28 m2, NKP 9842,85 m2, 29 objekata – 135 apartmana
Rok izvođenja bio je kratak – šest mjeseci. Izvedena je ugradnja toplinsko-nosivih elemenata Schöck na konzolnim balkonima.


Investitor

Turisthotel d. d.


Financijska vrijednost

49 mil. HRK / 6,5 mil. EUR