Vinarija Zagruda – Pelješac

Opis projekta

Rekonstrukcija građevina namijenjenih vinariji na poluotoku Pelješcu, ukupnog BRP-a 2100,30 m2
Radovi su izvođeni u skladu s tehnologijom proizvodnje i arhiviranja vina.


Investitor

Saints Hills d.o.o.


Financijska vrijednost

18 mil. HRK / 2,4 mil. EUR