Sustavi upravljanja

Sustav upravljanja kvalitetom

Sa svrhom da uspješnim i transparentnim poslovanjem i kvalitetnim proizvodom zadovolji zahtjeve kupaca, dobavljača, zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana društva Kamgrad, 2006. godine izgrađen je, implementiran i dokumentiran sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Kamgrad je dobitnik Povelje Hrvatskog društva za kvalitetu za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu (2011.).

Sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu dio je poslovne strategije društva Kamgrad. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti izgrađen je 2014. godine, prema zahtjevima norme OHSAS 18001:2007, te recertificiran u 2020. Godini po normi ISO 45001:2018. Opći su ciljevi provođenja Sustava postizanje najveće moguće razine u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, sprečavanje ozljeda te podizanje razine svijesti zaposlenika o potrebi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Sustav zaštite okoliša

Upravljanje okolišem dio je poslovne strategije Kamgrada. Sustav upravljanja zaštitom okoliša izgrađen je 2011. godine po zahtjevima norme ISO 14001:2004, te recirtificiran u 2017 g. po normi ISO 14001:2015. Opći su ciljevi Sustava
postizanje veće brige o zaštiti okoliša, sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i podizanje razine svijesti zaposlenika o potrebi zaštite okoliša.