Haix obuća – Mala Subotica

Opis projekta

Rekonstrukcija i dogradnja postojeće poslovno-proizvodne građevine Izgradnja nove proizvodne građevine – BRP 6112,00 m2
Dogradnja postojeće građevine: proizvodni pogon, skladišta i zajednički prostori u prizemlju, uredski prostor na katu
BRP 3235,60 m2 – izgradnja nove građevine, izdvojeni samostojeći proizvodni pogon.
Zbog višemjesečne iznimno visoke razine podzemnih voda tijekom dogradnje, spremnik tehnološke vode izvodio se izmješteno u četiri dijela, od kojih je svaki spuštan na svoju poziciju s pomoću dvije 100-t dizalice te su naknadno spojeni u jedinstvenu cjelinu.


Investitor

Haix Obuća d. o. o.


Financijska vrijednost

30,6 mil. HRK / 4,08 mil. EUR