Hotel Grand hotel Park – Rovinj

Opis projekta

Izgradnja hotela Park u Rovinju
Predmet projekta je izgradnja hotela sa 209 smještajnih jedinica, javnim i servisnim prostorima, wellnesom, bazenima, te garažom, koja je dijelom javna, te uređenje okoliša objekta. Objekt ima 7 etaža i ravni krov. Ukupna netto površina zahvata, uključivo prostore u objektu, bazene, terase, okoliš i pristupne puteve iznosi cca 61.400m2. Nosiva konstrukcija cijele građevine je armiranobetonska, osim krovne konstrukcije etaže 05 koja je čelična, odnosno stropna ploča (krov) kongresne dvorane čija je konstrukcija spregnuta konstrukcija čelik-beton. Stupovi 05 i dijelom 04 etaže projektirani su prema patentiranom sustavu „Geilinger-Stütze® (čelična jezgra, beton, vanjska čelična cijev). Dio ovih stupova, na koje se stropna ploča etaže 04 oslanja direktno (bez greda) imaju ugrađeni čelični kapitel („Geilinger-Europilz®) u stropnoj ploči.


Investitor

Maistra d.d.


Financijska vrijednost

317,6 mil. HRK / 42,3 mil. EUR