Rotor – Jadranska avenija i avenija Dubrovnik

Opis projekta

Projektom Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec obuhvaćena je temeljita rekonstrukcija koja se sastoji od izgradnje podvožnjaka na Jadranskoj aveniji / Aveniji Dubrovnik, opremanja prometnom signalizacijom novog prometnog rješenja, izmještanja i izgradnje nove svjetlovodne distribucijske mreže, vodokomunalne infrastrukture, plinovoda, javne rasvjete te krajobraznog uređenja. Rekonstrukcijom je obuhvaćena i tramvajska pruga.

Posebna etapa ovog Projekta bila je izgradnja dvaju cestovnih podvožnjaka – tunela s po dva vozna prometna traka kojima se osigurava kontinuitet prometa u smjeru istok – zapad (Jadranska avenija
– Avenija Dubrovnik), što je ujedno bila najzahtjevnija aktivnost ovog Projekta zbog potrebe izvedbe građevinske jame širine cca 40 m, dubine cca 8 m (na području crpne stanice 11,5 m) tijekom njihove izgradnje. Ovakva veličina zahtijevala je potrebu provođenja zaštite iskopa izvedbom dviju vertikalnih armiranobetonskih dijafragmi pridržanih jednim ili dvama redovima geotehničkih sidara na sjeveru i jugu i dviju glinobetonskih na istoku i zapadu ispod kote dubine iskopa građevinske jame cca
8 -10 m (2 m u sloju gline), što je eliminiralo procjeđivanje podzemne vode u jamu.


Investitor

Grad Zagreb


Financijska vrijednost

244,3 mil. HRK / 32,6 mil. EUR