Željeznički podvožnjak, pothodnik i crpna stanica u Slavonskom Brodu

Opis projekta

Izgradnja željezničkog podvožnjaka, 2 prometne trake, 2 kolnika sa pješačkim stazama, pothodnik, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge i crpna stanica u Slavonskom Brodu.
Duljina zahvata 650 m sveukupno; podvožnjak – duljina 55 m, 2 prometna traka, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge i 2 kolnika sa pješačkim stazama; pothodnik – razvijena duljina 40 m, prolazi ispod 3 kolosijeka željezničke pruge; crpna stanica dimenzija 4×5 m sa 3 podzemne etaže dubine 13m.
Objekti su građeni top-down tehnologijom gradnje sa izvedenom zaštitom građevne jame AB dijafragmama. Kut sjecišta podvožnjaka i željezničke pruge je zahtjevnih 47°. Prvi put u RH izvedeni su objekti u pružnom pojasu ovim tehnološkim postupkom.


Investitor

Hrvatske ceste d.o.o.,


Financijska vrijednost

13,5 mil. HRK / 1,8 mil. EUR