Zračna luka Split

Opis projekta

Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split
Predmet ovog projekta je proširenje putničke zgrade i parkinga. Pod obuhvatom zahvata je oko 12,5.ha postojećih i budućih površina zračne luke. Rekonstrukcijom i dogradnjom putničkog terminala u Zračnoj luci Split razvijena bruto površina
zatvorenog dijela putničkog terminala će se povećati za ukupno oko 35.000 m2.
Pored rekonstrukcije i dogradnje putničkog terminala ovim projektom predviđa se i izgradnja parkinga za osobne
automobile i autobuse na ukupnoj površini od 4 ha. Ostali dio površine na kojoj će se
izgraditi parking i prateći objekti bit će hortikulturno uređen 3 ha. U sklopu parkinga planira se i praonica vozila, te
objekt za prihvat putnika s renta-a-car uredima koji je pješačkim mostom (nathodnikom iznad državne ceste D409)
povezan s glavnom građevinom.


Investitor

Zračna luka Split d.o.o.


Financijska vrijednost

346,9 mil. HRK / 46,2 mil. EUR